health-info

เปรียบเทียบน้ำมันพืชต่าง ๆ


ตารางแสดงองค์ประกอบของกรดไขมันไม่อิ่มตัวตำแหน่งเดียว (โอเมก้า 9) 
และจุดเกิดควันของน้ำมันพืชชนิดต่าง ๆ
ชนิดของน้ำมัน
สัดส่วนของกรดไขมันไม่อิ่มตัวตำแหน่งเดียว
(โอเมก้า 9)
จุดเกิดควัน
(องศา C)
น้ำมันเมล็ดชา
80.9
252
น้ำมันมะกอก
77.9
161
น้ำมันคาโนล่าผสมน้ำมันทานตะวัน
56.8
230
น้ำมันรำข้าว
41.9
250
น้ำมันเมล็ดดอกทานตะวัน
36.0
232
น้ำมันข้าวโพด
33.8
231
น้ำมันถั่วเหลือง
22.7
231
น้ำมันเมล็ดฝ้าย
19.0
230

เกรียงศักดิ์การแพทย์

เวลาทำการ

วันจันทร์ - วันเสาร์
8.00-12.00 น.และ 17.00-20.00 น.
วันอาทิตย์ หยุดทำการ

Kriengsak Pediatric
and Family Medical Clinic

Hours

Monday - Saturday : 
8:00 a.m. - 12:00 p.m.
AND  5:00 p.m. – 8:00 p.m.
Closed on Sunday
Sign in
classic
socials
×
Sign up
×