• ตรวจ วินิจฉัย ให้คำปรึกษา รักษา โรคเด็ก และโรคทั่วไป และวัคซีน

       รับฉีดวัคซีนทุกชนิด, รับฉีดยาคุมกำเนิด, ตรวจร่างกายและออกใบรับรองแพทย์, ตรวจรักษา สิว, ตรวจเลือด ปัสสาวะทางห้องปฏิบัติการ, ตรวจร่างกาย สำหรับการศึกษาต่อและทำงานต่างประเทศ, ตรวจวัณโรค โดย ตรวจสอบทางผิวหนังและ QFT

    Kriengsak Pediatric and Family Medical Clinic
    Pediatric Care, Family Practice, Vaccination for children and adults Acne Treatment, Lab Work (Blood and Urine testing) Physical Exam for Thai Driver License and Work Permit Tuberculosis (TB) Test, Mantoux's Test, and QFT

    Dr. Kriengsak specializes in the care of infants, children, and adolescents. The Kriengsak Pediatric and Family Medical Clinic provides a range of services from well-child care, to basic childhood immunizations and illnesses, to managing complex medical conditions and chronic disorders. Medical certificates for various needs can be obtained through our clinic.


เกรียงศักดิ์การแพทย์

เวลาทำการ

วันจันทร์ - วันเสาร์
8.00-12.00 น.และ 17.00-20.00 น.
วันอาทิตย์ หยุดทำการ

Kriengsak Pediatric
and Family Medical Clinic

Hours

Monday - Saturday : 
8:00 a.m. - 12:00 p.m.
AND  5:00 p.m. – 8:00 p.m.
Closed on Sunday